NOVINKA: 

  RNDr. J. Justová

  Řešené příklady z matematiky 

           Lineární algebra

     

Vydáno jako e-kniha, formát pdf.                  

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům nematematických oborů denního i kombinovaného studia a je vhodná pro přípravu na semináře a písemné testy. Obsahuje bohatou zásobu řešených příkladů z lineární algebry, všechny s podrobným komentářem a vysvětlením postupu výpočtu. Každá kapitola je doplněna i stručným přehledem teorie.

Probíraná témata: Vektory, vektorové prostory, matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty, inverzní matice, maticová algebra, vlastní čísla, kvadratické formy.

Formát je vhodný pro čtečky, tablety, mobily, počítače - na odzkoušení si můžete stáhnout ukázku na www.matematika-priklady.cz .