Lineární algebra

Lineární algebra
Kód produktu: e-kniha - AD1
Vaše cena: 88,00 Kč

     Řešené příklady z matematiky - Lineární algebra

     Autor: RNDr. J. Justová       

    Učebnice je vydána jako e-kniha, ve formátu pdf. 

    Počet stran 115, rok vydání 2015,  ISBN 978-80-87711-06-4.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům nematematických oborů denního i kombinovaného studia a je vhodná pro přípravu na semináře a písemné testy. Obsahuje bohatou zásobu řešených příkladů z lineární algebry, všechny s podrobným komentářem a vysvětlením postupu výpočtu. Každá kapitola je doplněna i stručným přehledem teorie. 

Probíraná témata: Vektory, vektorové prostory, matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty, inverzní matice, maticová algebra, kvadratické formy.

Ukázku z učebnice najdete na  www.matematika-priklady.cz/ .